Документи:

1. Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Велико Търново - изчакайте новата схема, коригирана след кръглата маса проведена на 20.09.2019 г.
2. Образец Д1
3. Образец Д2
4. Образец Д3
5. Образец Д4
6. Приложение 3 Формуляр за кандидатстване
7. Приложение 4 Образец А1
8. Приложение 4 Образец А2
10. Калкулатор:
Калкулаторът е специално приложение, чрез което всеки кандидат по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата може да определи конкретното ново отоплително оборудване, за което може да кандидатства и е допустимо по Схемата.

Онлайн калкулатор