Дата: 07 ноември, 2019 г.

Община Стара Загора публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз. Образци на документите и текстът на Схемата са публикувани на следния адрес:

Стара Загора - Документи


Дата: 01 ноември, 2019 г.

Община Бургас публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз.
Общественото обсъждане ще се проведе на 21 ноември 2019 г. от 17:30 часа в Морско казино, Зала „Георги Баев“.
Въпроси, мнения и предложения по представените документи могат да се подават на електронен адрес: okolnasreda@burgas.bg, както и по време на самото обществено обсъждане.
Образците на документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата са публикувани на следния адрес:

Бургас - Документи


Дата: 30 октомври, 2019 г.

Община Велико Търново публикува за информация документите по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз, които ще бъдат валидни след официалното публикуване на покана за подаване на Формуляри за кандидатстване към гражданите за кандидатстване за участие в Схемата. Документите са актуализирани след проведеното обществено обсъждане на 20.09.2019 г. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Велико Търново - Документи


Дата: 22 октомври, 2019 г.

На 22 октомври 2019 г. в Малка зала на Младежки дом - гр. Монтана се проведе Кръгла маса за обсъждане на проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

 

Дата: 8 октомври, 2019 г.

Община Русе публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Русе - Документи


Дата: 4 октомври, 2019 г.

Община Монтана публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Монтана - Документи


Дата: 27 септември, 2019 г.

На 26.09.2019 г. в сградата на Столична община се проведе заседание на Координационната група по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

  

Дата: 20 септември, 2019 г.

На 20 септември 2019 г. /петък/ от 11.00 часа в Нова зала на Община Велико Търново, се проведе Кръгла маса за обсъждане на проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR. Присъстваха граждани, журналисти от местни медии и представители на РЗИ – Велико Търново, на газоразпределителното дружество „Овергаз Мрежи“ АД, Местното звено за управление на Интегрирания проект от Община Велико Търново, Експертния център по Интегрирания проект и други.

 

Дата: 4 септември, 2019 г.

Община Велико Търново публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз. Образец на Формуляра за кандидатстване и всички декларации към него са публикувани на следния адрес:

Велико Търново - Документи


Дата: 8 февруари 2019 г.

На 6 февруари 2019 г. в сградата на Картуизер Център, гр. Брюксел се състоя встъпителна среща на интегрираните проекти, финансирани по Програма LIFE. Срещата бе открита от г-н Анджело Салси – Ръководител на Програма LIFE в Европейската агенция за МСП. Той подчерта значението на интегрираните проекти за изпълнение на екологичните и климатичните цели на ЕС.

Г-жа Йоана Христова, Зам.-кмет на Столична община, представи интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE IP CLEAN AIR по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17 IPE/BG/000012. Столична община участва в проекта в партньорство с общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора, и Клуб „Икономика 2000“, в качеството им на асоциирани бенефициенти.

Представени бяха основните цели на проекта, ключови дейности, както и допълнителни дейности за намаляване на ФПЧ от Програмите за управление на качеството на атмосферния въздух в шестте общини, които ще се изпълняват паралелно с изпълнението на ИП. Очакваните резултати от изпълнението на Проекта са намаляване 160 тона ФПЧ, изхвърляни в атмосферата всяка година и още 3700 тона/год., в резултат от прилагането на допълнителните дейности.