Община Стара Загора публикува документите за обществено обсъждане по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз. Образци на документите и текстът на Схемата са публикувани тук.

Документи:

1. Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Стара Загора
2. Образец Д1
3. Образец Д2
4. Образец Д3
5. Образец Д4
6. Приложение 3 Формуляр за кандидатстване
7. Приложение 4 Образец А1
8. Приложение 4 Образец А2
10. Калкулатор:
Калкулаторът е специално приложение, чрез което всеки кандидат по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата може да определи конкретното ново отоплително оборудване, за което може да кандидатства и е допустимо по Схемата.

Онлайн калкулатор